ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 10:40


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 14:25

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ


English Version
ພາກວິສາຫະກິດ
ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ພິທີເປີດໂຕໂຄງການເງິນໜູນໄລຍະສັ້ນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະກັນຕົນໃນຂົງເຂດໂຮງງານຕັດຫຍິບ 17,000 ກວ່າຄົນ.

alt
ຜູ້ປະກັນຕົນຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດໂຮງງານຕັດຫຍິບ ປະມານ 17,000 ກວ່າຄົນໃນ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັບອຸດໜູນລາຍຮັບໄລຍະສັ້ນ ຜູ້ລະ 900,000 ກີບ.

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021, ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຫ້ເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນໃນຈຳນວນເງິນມູນຄ່າ 1.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານໃນຂົງເຂດຕັດຫຍິບທີ່ສູນເສຍລາຍຮັບ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະໜັບໃຫ້ໂຮງງານໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ) ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ(ILO) ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນຄັ້ງນີ້ ສ່ວນຫຼາຍປະມານ 85 ເປີເຊັນ ແມ່ນເປັນແຮງງານເພດຍິງ ເຊິ່ງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມເບີກຈ່າຍໃນເດືອນມີນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ທ່ານປະເດີມພອນສົນທະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການໃຫ້ເງິນ ຊ່ວຍໜູນດ້ານລາຍ ໄດ້ສະເພາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນໃນຂົງເຂດໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ນອກຈາກການຊ່ວຍທາງກົງແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບແລ້ວ ໂຄງການນີ້ຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ກົນໄກການ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ເປັນການ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາມຝ່າຍ ກໍຄືບັນດາໂຮງງານຕັດຫຍິບ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມ”. ປັດຈຸບັນໃນຂົງເຂດອຸດສະຫະກຳຕັດຫຍິບມີການຈ້າງງານແຮງງານຫລາຍກວ່າ 26,000 ຄົນ ແລະ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນ ພະນັກງານລົງ ແລະ ບາງໂຮງງານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການ.
ທ່ານ ເຈັນ ລຸດເກນເຮມ (Jens Lütkenherm) ເອກອັກຄະລັດຊະທູດ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດຮັບມືກັບວິກິດການ. ການຮັບມືກັບວິກິດການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີນ ຮ້າຍແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ”
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາກການຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ ຈະຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ປົກປ້ອງສັງຄົມສາກົນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາມຝ່າຍ ຈາກລັດຖະບານ, ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານແລະການຮັບປະກັນລະບົບການບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ສະມາຄົມອຸດສະຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການສຳໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບການໃຫ້ອຸດໜູນໃນຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ແກຣມ ບັກເລ (Graeme Buckley), ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນຮັບຜິດຊອບປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອຸດສະຫະກຳຂົງເຂດຕັດຫຍິບໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງຈາກຈາການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃຫ້ແຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດໃນຂົງເຂດຕັດຫຍິບສາມາດຜ່ານວິກິດຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສາມາດກັບຄືນມາດຳເນີນງານພາຍຫຼັງທີ່ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດໂຄວິດ-19 ຫຼຸດຜ່ອນລົງ”. ໂຄງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນລາຍໄດ້ ໄລຍະສັ້ນນີ້ ຈະນຳໃຊ້ລະບົບການໃຫ້ອຸດໜູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ບໍລິຫານ ແລະ ເພື່ອເລັ່ງລັດການໃຫ້ອຸດໜູນພ້ອມທັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລະບົບການໃຫ້ອຸດໜູນວ່າງງານ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ມີການທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບການຈ່າຍອຸດໜູນແບບອີເລັກໂທຣນິກ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ ການໂອນຜ່ານໂທລະສັບ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບແຮງງານໃນຂົງເຂດຕັດຫຍິບໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ ບັນຊີທະນາຄານ.

ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບການຈ່າຍອຸດໜູນຫວ່າງງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ໃນອຸດສາຫະກຳ ຂົງເຂດຕັດຫຍິບຂະແໜງການດຽວການຈ່າຍອຸດໜູນຫວ່າງງານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າຈາກ 406.58 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2019 ເປັນ 1.33 ຕື້ກີບໃນໄລຍະການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນປີ 2020 ນີ້.

ພາບ-ຂ່າວ: ພະແນກໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ (ອປຊ)