ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 10:40


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 14:25

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ


English Version
ພາກວິສາຫະກິດ
ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

8.) ການອຸດໜູນວ່າງງານ

  • ເງື່ອນ​ໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ​ແຕ່ 12 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 24 ເດືອນສຸດ​ທ້າຍ;

- ​ການລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ສິ້ນສຸດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ);

- ວ່າງງານຍ້ອນຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຈາກຜົນກະທົບທາງໄພພິບັດ;

- ຫົວໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງການ​ຫຼຸດ​ຈຳນວນ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ການລະດົມອອກຈາກວຽກ;

- ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນການອອກຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

- ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າງງານ​ແຕ່ 30 ວັນຂຶ້ນໄປ.​

- ສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ ສາມາດ​ກັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ​ໄດ້;

- ຖ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ວ່າງ​ງານ​ມາ​ກ່ອນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ສົມທົບ 12 ເດືອນ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

  • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຫຼື ການ​ອຸດ​ໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນ ຕົນສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ​ແລະ ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນດັ່ງນີ້:

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 12 ຫາ 36 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 37 ຫາ 72 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 73 ຫາ 144 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 9 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບນັບແຕ່ 145 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ.

  • ການສິ້ນສຸດເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ

- ໝົດກຳນົດການຮັບເງິນອຸດໜູນ;

- ປະຕິເສດການຮັບວຽກໃໝ່ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ;

- ມີ​ວຽກເຮັດງານ​ທຳໃໝ່;

- ເສຍຊີວິດ.

ເອກະສານ ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະກອບ

1.ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;

2.ໃບຢັ້ງຢືນການລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ການລະດົມໃຫ້ອອກຈາກວຽກ;

3.ໃບຢັ້ງຢືນ​ການ​ວ່າງງານ ຈາກ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ.