ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 10:40


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 14:25

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ


English Version
ພາກວິສາຫະກິດ
ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

7.) ການອຸດ​ໜູນສະມາຊິກ​ຄອບຄົວຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ

ການ​ອຸດ​ໜູນ​ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ແມ່ນ​ການ​ສະໜອງ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ​ໃຫ້​ ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ລູກ, ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.


  • ເງື່ອນ​ໄຂ ການ​ເກີດ​ສິດ

1. ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄດ້​ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ 5 ປີ ຫຼື 60 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ;

2. ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຕ້ອງ:

- ຜົວ​ມີ​ອາຍຸ 60 ປີ, ​ເມຍ 55 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​, ບໍ່​ແຕ່ງດອງ​ໃໝ່ ຫຼື ເສຍ​ອົງຄະ​ປະ​ເພດ 1 ;

- ລູກ​ຄີງ, ລູກລ້ຽງ ຫຼື ລູກ​ນ້າ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 18 ປີ. ສຳລັບ​ລູກ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ພິການ ຫຼື ເສຍ​ຈິດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຕະຫຼອດ​ຊີວິດ ;

- ພໍ່ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ 60 ປີ ແລະ ​ແມ່ 55 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ຊຶ່​ງລູກ​ຜູ້​ເສຍຊີວິດ​ເປັນ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ດູ​ຜ່ານ​ມາ.


  • ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດ ຫຼື ການ​ອຸດ​ໜູນ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ:

- ຜົວ ຫຼື ເມຍ ໄດ້ຮັບ​ເທົ່າ​ກັບ 30 % ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

- ລູກ ໄດ້ຮັບເທົ່າກັບ 20% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຖ້າລູກຫຼາຍຄົນຄິດໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນໃຫ້ບໍ່ເກີນ 60%.

ຖ້າລວມເງິນອຸດໜູນ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກເຂົ້າກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 80% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ

ຜູ້ເສຍຊີວິດ.

- ພໍ່ ແລະ ແມ່ໄດ້ຮັບເທົ່າກັບ 30% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ, ລວມເງິນອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ.


ເອກະສານ ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະກອບ

1. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;

2. ໃບຢັ້ງຢືນ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ;

3. ຖ້າແມ່ນຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ລູກ ​ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕ້ອງອັດສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານ​

ໃດ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ;

4. ຖ້າ​​ແມ່ນ​ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ຕ້ອງ​ມີ​ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ຢັ້ງຢືນ​ເຖິງ​ການ​ເປັນ

​ ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ ທີ່​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ແຍງ-ລ້ຽງ​ດູ​.

5. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານ

ທາງການໃດໜຶ່ງ.