ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 10:40


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 12/04/2021 ເວລາ 14:25

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ


English Version
ພາກວິສາຫະກິດ
ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

4.) ການ​ອຸດ​ໜູນ​ປ່ວຍ​ການ

  • ​ເງື່ອນ​ໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 1 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ ສໍາລັບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ;

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ ສໍາລັບອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ;

- ຖືກ​ຢຸດ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ຊົ່ວຄາວ​ໃນ​ໄລຍະ​ພັກ​ວຽກ;

- ໄດ້ຮັບ​ການ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ແພດ.

  • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຫຼື ການ​ອຸດ​ໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

​+ ປ່ວຍການຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ:

- ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການເທົ່າກັບ 80% ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສຸດ​ທ້າຍ, ​ເບີກຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີໜຶ່ງ;

- ເງິນອຸດໜູນ​ປ່ວຍການ​ເທົ່າ​ກັບ 70% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ກ່ອນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ​ເບີກ​ຈ່າຍ​​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ​ສູງ​ສຸດບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີສອງ.

​+ ປ່ວຍການຍ້ອນອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ:

- ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການເທົ່າກັບ 70% ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສຸດ​ທ້າຍ, ​ເບີກຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີໜຶ່ງ;

- ເງິນອຸດໜູນ​ປ່ວຍການ​ເທົ່າ​ກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ກ່ອນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ​ເບີກ​ຈ່າຍ​​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ​ສູງ​ສຸດບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີສອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກ​ສຸຂະພາບຍັງ​ບໍ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ​ຕ້ອງ​​ໄປ​ກວດ ​ແລະ​ ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ສຸຂະພາບ​ຄືນ ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຮັບ​ການ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ອົງຄະ.

ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ​​

1. ໃບຢັ້ງຢືນການເຈັບປ່ວຍ ຂອງແພດປິ່ນປົວ ສະບັບຕົ້ນ;

2. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ;

3. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງ ການໃດໜຶ່ງ.