ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານບັນຊີ ຂອງ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-10 ພະຈິກ 2023 ທີ່ ອປຊ ໄດ້ມີການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມບັນຊີ (ປັບປຸງໃໝ່) ໃຫ້ພະນັກງານ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເພັດສະໝອນ ສຸກທະວີພອນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີວິທະຍາກອນ ແລະ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.
ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ສຸກທະວີພອນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນນາມປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານບັນຊີເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບຂອງຕົນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຈາກວິທະຍາກອນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ.
 
ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ອົມດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ໄດ້ສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ ທີ່ສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ທັງໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມບັນຊີ, ການລົງບັນຊີປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຍັງຈະໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ສໍາມະນາກອນຊັກຖາມ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.

 

Array
(
    [type] => 2
    [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

    [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
    [line] => 464
)